Sortides per escoles

La Font Ferrussa (Educació infantil): mitjançant l’ explicació del conte “En Belluguet, el conillet aventurer” els nens i nenes descobreixen el bosc proper al poble del Montseny.

El pit-roig i l’arbre més vell del bosc (Cicle inicial de primària): la història d’un pit-roig que arriba a un bosc del Montseny, s’utilitza com a fil conductor per conèixer els diferents elements del bosc i les relacions que hi ha entre ells.

L’Alzinar (Cicle inicial de primària): els nens i nenes aprenen a “llegir” un paisatge, a conèixer la fauna de l’alzinar, a identificar i observar les diferències entre els arbres (alzina, roure, castanyer, pi) i entendre el cicle biològic de l’alzina. S’utilitza com a recurs educatiu el conte “La petita alzina” )

El curs alt de la Tordera (Cicle inicial de primària): es proposa la descoberta del riu i de la seva flora i fauna, mitjançant els sentits. Els alumnes prenen consciència de la importància de l’aigua pels éssers vius.

Seguim el riu! (Cicle inicial de primària): permet fer un seguiment de la Tordera, des del curs alt fins el mar, observant a través dels sentits, els canvis que experimenta.

L’alzinar i els castanyers (Cicle mitjà i superior de primària): els alumnes coneixen com és la vida dins d’un parc natural. Observen i descriuen el paisatge de muntanya, la flora i la fauna de l’alzinar.

El curs alt de la Tordera (Cicle mitjà i superior de primària): recorregut que segueix un tram del curs alt de la Tordera, observant les seves característiques i les del bosc de ribera que l’acompanya.

La Tordera, del Montseny al mar (Cicle mitjà i superior de primària): permet fer un seguiment de la Tordera des del curs alt fins al mar. Es realitza un estudi comparatiu de les característiques del riu en cada tram.

L’ ecosistema del bosc de ribera (Secundària): realització d’un estudi de l’ecosistema del bosc de ribera (característiques del riu, del bosc que l’envolta, de la seva fauna i de la qualitat de l’aigua segons bioindicadors).

L’ ecosistema de l’alzinar ( Secundària): l’observació de l’ecosistema de l’alzinar de muntanya, amb l’estudi de la seva flora i fauna, i del treball forestal, apropa els alumnes al coneixement d’aquest bosc que ocupa grans extensions al Parc Natural del Montseny.

L’itinerari de la Tordera, del Montseny  al mar (Secundària): es fa un seguiment de la Tordera des del curs alt fins a la desembocadura del riu. S’observen els mateixos paràmetres a cada curs del riu i es comparen.

Els estatges de vegetació ( Secundària): al Montseny s’hi troben presents diferents estatges de vegetació que són el resum dels grans paisatges europeus. Una pujada des de la base del massís fins a prop dels cims, permet observar com va evolucionat el canvi de vegetació.

Estudi d’un ecosistema proper a l’ institut (Secundària): aquesta activitat està pensada, sobretot per alumnes de 1er ESO i permet conèixer un ecosistema proper al centre escolar.

Taller de bolets (Secundària): taller que es realitza al mateix centre escolar i permet aprofundir en el món dels bolets. Es treballen les seves característiques i curiositats, els bolets comestibles, els verinosos, les llegendes relacionades amb els bolets…

 

Més informació:
info@ademc-montseny.cat
Tel: 938 482 008 / 661 959 737

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER ESCOLES

ITINERARIS

Existeixen diferents tipus d’itineraris adaptats a cadascun dels nivells d’edat (educació infantil, educació primària, educació secundària). Cadascun dels itineraris té un material de suport adequat a cada recorregut i al nivell dels alumnes. Es tenen presents els alumnes amb discapacitat.

La Font Ferrussa

El pit-roig i l’arbre més vell del bosc
L’alzinar
El curs alt de La Tordera
Seguim el Riu!

L’alzinar i els castanyers
El curs alt de la Tordera
La Tordera, del Montseny al mar

L’ecosistema del bosc de ribera
L’ecosistema de l’alzinar
L’itinerari de la Tordera: del Montseny al mar
Els estatges de vegetació
Estudi d’un ecosistema proper a l’institut
Taller de bolets

+ Info

EL MONTSENY A L’ESCOLA

Ademc participa al programa d’educació ambiental del parc Natural del Montseny: “El Montseny a l’escola” , realitzant les sortides i l’assessorament pedagògic a les escoles Puig Drau de Montseny, Vallmanya de Sant Esteve de Palautordera i L’Alzinar de Campins.

«El Montseny a l’escola» és un programa d’educació ambiental que pretén apropar el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny a la població local. S’adreça a les escoles d’educació primària dels municipis que integren l’espai protegit.

L’objectiu bàsic del programa és crear un recurs educatiu útil i compatible amb el currículum escolar i contribuir al fet que els alumnes de primària coneguin el seu entorn proper, apreciïn el seu patrimoni, siguin conscients que el medi és sensible a l’acció humana i participin activament en la seva conservació i millora.

www.elmontsenyalescola.cat

Contacta amb nosaltres i t’informarem:

t. 93 848 20 08
(de 10:00 a 14:00 h)
m. 661 95 97 37
info@ademc-montseny.cat

LA NATURA VA A L’ESCOLA

El nostre equip es trasllada a l’escola per fer-hi tallers i sortides per l’entorn proper, evitant desplaçaments llargs.

www.lanaturavaalescola.cat