top of page

Secundària

ESO Ecosistema riu_edited.jpg

01

L’ecosistema del bosc de ribera

Realització d’un estudi de l’ecosistema del bosc de ribera (característiques del riu, del bosc que l’envolta, de la seva fauna i de la qualitat de l’aigua segons bioindicadors).

02

L’ecosistema de l’alzinar 

L’observació de l’ecosistema de l’alzinar de muntanya, amb l’estudi de la seva flora i fauna, i del treball forestal, apropa els alumnes al coneixement d’aquest bosc que ocupa grans extensions al Parc Natural del Montseny.

ESO Ecosistema alzinar
Riu sencer_edited.png

03

L’itinerari de la Tordera, del Montseny al mar 

Es fa un seguiment de la Tordera des del curs alt fins a la desembocadura del riu. S’observen els mateixos paràmetres a cada curs del riu i es comparen.

04

Els estatges de vegetació 

Al Montseny s’hi troben presents diferents estatges de vegetació que són el resum dels grans paisatges europeus. Una pujada des de la base del massís fins a prop dels cims, permet observar com va evolucionat el canvi de vegetació

ESO Estatges de vegetació
Riu

05

Estudi d’un ecosistema proper a l’institut

Aquesta activitat està pensada, sobretot per alumnes de 1er ESO i permet conèixer un ecosistema proper al centre escolar.

06

Taller de bolets

Taller que es realitza al mateix centre escolar i permet aprofundir en el món dels bolets. Es treballen les seves característiques i curiositats, els bolets comestibles, els verinosos, les llegendes relacionades amb els bolets…

bottom of page